Noticies:

 

Estatuts tallers Agenda Local 21


Pla d'Acció Ambiental Municipal de Maó (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament de Maó va aprovar el 20 de desembre de 2008 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 25 d'octubre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Maó, dades 2007
Indicadors Clau Maó, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal de Ciutadella (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar el 12 de febrer de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 25 d'octubre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Ciutadella, dades 2007
Indicadors Clau Ciutadella, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal de Ferreries (PAAM) 2008-2011

El Ple de l'Ajuntament de Ferreries va aprovar el 28 de maig de 2008 el nou PAAM pels anys 2008-2011. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 25 d'octubre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Ferreries, dades 2007
Indicadors Clau Ferreries, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal de Sant Lluís (PAAM) 2008-2011

El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís va aprovar el 31 de juliol de 2008 el nou PAAM pels anys 2008-2011. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 29 de novembre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Sant Lluís, dades 2007
Indicadors Clau Sant Lluís, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal des Mercadal i Fornells (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament des Mercadal va aprovar el 31 de març de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 29 d'octubre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Es Mercadal, dades 2007
Indicadors Clau Es Mercadal, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal des Castell (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament des Castell va aprovar el 25 de març de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 28 de novembre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Es Castell, dades 2007
Indicadors Clau Es Castell, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal des Migjorn Gran (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament des Migjorn Gran va aprovar el 30 de gener de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 28 de novembre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Es Migjorn, dades 2007
Indicadors Clau Es Migjorn, dades 2008

Pla d'Acció Ambiental Municipal d'Alaior (PAAM) 2009-2012

El Ple de l'Ajuntament d'Alaior va aprovar el 7 d'octubre de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 20 de maig de 2010.
El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 25 d'octubre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Documents del PAAM:
1. Document base
2. Actualització de dades ambientals
3. Pla de Participació
4. Pla d'Actuació
5. Pla de Seguiment

Indicadors Clau:
Indicadors Clau Alaior, dades 2007
Indicadors Clau Alaior, dades 2008