Noticies:

Agendes Locals 21 a Menorca

L'any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell Insular de Menorca, van iniciar el procés de les Agendes Locals 21, signant els Compromisos d'Aalborg.

Durant el 2002 i 2003, diferents empreses consultores van elaborar les auditories i diagnosis ambientals de cada municipi, i es van redactar els Plans d'Acció Ambientals Municipals (PAAMs). El 2004, aquests PAAMs van ser aprovats pels respectius Plens Municipals i van ser validats pel Comitè Insular d'Agenda Local 21 i ratificats per la Comissió Balear de Medi Ambient.

Des de 2005, un cop formats els tallers de participació ciutadana, els diferents ajuntaments han anat executant els projectes del PAAM. El 2007 es va decidir de manera conjunta entre tots els ajuntaments i el Consell Insular iniciar la revisió dels PAAMs i adherir-se als Compromisos d'Aalborg+10.

El maig de 2009, la Comissió Balear de Medi Ambient va ratificar els nous PAAM de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Sant Lluís, Es Castell i Maó. Pel que fa a Alaior, el mes d'octubre de 2009 es va aprovar el nou PAAM per Ple, el mes de novembre de 2009 va ser validat pel Comitè Insular d'AL21 i ara resta que sigui ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient.