Noticies:

Agenda Local 21 Insular

Durant el procés de revisió dels Plans d'Acció Ambientals Municipals (PAAM) dels vuit municipis de Menorca, engegat el 2008, algunes de les accions que abans estaven incloses en els PAAM es varen retirar per no ser de competència municipal. Davant aquest fet, i perquè totes aquelles accions de caire supramunicipal no quedessin a l'oblid, el Consell Insular de Menorca i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera van decidir iniciar el procés de l'Agenda Local 21 Insular.
 

Procés Agenda Local 21 Insular

 1. Adhesió del Consell Insular als Compromisos d'Aalborg+10 (octubre de 2008)
 2. Auditoria Ambiental
 3. Crear el Taller de Participació Ciutadana d’AL21 Insular – Comitè Social de RB + participació oberta
 4. Diagnòstic
 5. Presentar el Diagnòstic al Taller
 6. Remetre el Diagnòstic al Comitè Insular d’AL21
 7. Remetre el Diagnòstic a la CBMA
 8. Dissenyar el Pla d’Acció, juntament amb el Taller de participació ciutadana
 9. Aprovació del Pla d’Acció per part del Ple de Consell Insular
 10. Remetre el Pla d’Acció al Comitè Insular d’AL21
 11. Remetre el Pla d’Acció a la CBMA
 12. Registre definitiu al Registre Balear d’Agendels Locals 21 i a la Xarxa Balear de Sostenibilitat

 

Documentació

Auditoria Ambiental AL21 Insular (Part I, Part II)
Document de Síntesi Auditoria Ambiental AL21 Insular
Presentació Auditoria Ambiental AL21 Insular (Part I, Part II)