Noticies:
Lluirament dels I Premis Menorca AL21
Dilluns 16 de novembre es van lliurar, a la seu del Consell Insular de Menorca, els I Premis Menorca AL21. Els guanyadors d'aquesta primera edició van ser l'Ajutament de Ciutadella de Menorca, pel projecte "Velo-xarxa", la Cooperativa Agrària Ecològica de Menorca, per la creació d'ECONURA, i Càritas Diocesana de Menorca, pels projectes Àrbres d'Algendar i I Jornades de Consum Responsable.

Lluirament dels I Premis Menorca AL21

Dilluns 16 de novembre de 2009, a la seu del Consell Insular de Menorca, la Consellera d’Economia i Medi Ambient, Sra. Antònia Allès, va lliurar els I Premis Menorca AL21. L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de premis era reconèixer a administracions, empreses i entitats el seu compromís cap a la sostenibilitat i l’adequació als Compromisos d'Aalborg+10 de les Agendes Locals 21. Aquests Compromisos d’Aalborg+10 fan referència a:
1 Governabilitat
2 Gestió Local Cap A La Sostenibilitat
3 Béns Naturals Comuns
4 Consum I Elecció D’Estils De Vida Responsables
5 Urbanisme I Disseny
6 Millor Mobilitat, Menys Trànsit
7 Acció Local Per A La Salut
8 Una Economia Local Activa I Sostenible
9 Igualtat Social I Justícia
10 Del Local Al Global
En aquesta primera edició s’hi van presentar set projectes, i els guanyadors van ser:
- L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel projecte "Velo-xarxa": Que consisteix en la implantació d’un carril bici per tot el poble. S’ha atorgat aquest premi per ser una aposta cap a la sostenibilitat i una resposta a una demanda ciutadana des de fa temps, que prové de l’Agenda Local 21, i per tant, és un projecte resultant de la participació ciutadana. Per tant, es premia la voluntat política que s’ha fet ressò de les demandes ciutadanes i que ja s’ha demostrat que és una experiència positiva amb un increment dels usuaris de la bicicleta
- La Cooperativa Agrària Ecològica de Menorca, per la creació d’ECONURA: posada en marxa d’una cooperativa i d’un punt de venda, com a primer pas per a la comercialització directe del producte ecològic de Menorca. Se’ls ha premiat pel reconeixement a l’esforç que ha suposat posar en marxa la Cooperativa i apostar per la comercialització, i a les idees que fan possible que el sector agrícola, un sector estratègic pel manteniment del territori i paisatge, aposti per un producte de qualitat, amb valor afegit i sostenible.
- Càritas Diocesana de Menorca, pels projectes Arbres d’Algendar i I Jornades de Consum Responsable: Arbres d’Algendar és un projecte que es basa en la conservació de les varietats tradicionals i locals de fruiters de Menorca, i la seva reproducció i distribució. Les primeres Jornades de Consum Responsable van posar damunt la taula la necessitat de que la nostra societat s’orienti cap a un tipus de consum responsable. Aquest és un premi compartit entre el dos projectes, que conjuntament suposen la defensa de la sobirania alimentària i el treball per a què els consumidors cada dia siguin més responsables i coneguin les conseqüències de les seves decisions a l’hora d’anar a comprar.