Noticies:
Organització de la I Jornada d'Agenda Local 21 Integral
Des de la Conselleria d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca i la Xarxa Balear de Sostenibilitat del Govern Balear, s'ha organitzat la I Jornada d'Agenda Local 21 Integral pel dia 2 de desembre, de 10 a 14h a l'Ajuntament des Mercadal.
Aquesta jornada va dirigida a tots els regidors, tècnics i membres dels tallers que hi vulguin participar, amb l'objectiu de donar a conèixer la importància de la transversalitat dins el procés d'Agenda Local 21.

I Jornada d'Agenda Local 21 Integral

El passat dia 2 de desembre, a l’Ajuntament des Mercadal, es va celebrar la I Jornada d’AL21 Integral, dirigida a batlles, regidors i tècnics municipals, amb l’objectiu de donar a conèixer a fons les AL21 i aconseguir treballar des de la transversalitat.
Per a què els projectes de l’Agenda Local 21 siguin assumits per tot l’Ajuntament, s’ha d’aconseguir la transversalitat dels mateixos, i que no siguin estratificats i independents de l’àrea de Medi Ambient.
El programa de la Jornada va ser:
10 a 10.15h Presentació i benvinguda a càrrec de Josep Suàrez, Gerent Agència Menorca Reserva de Biosfera
10.15 a 10.45h Què és l’Agenda Local 21, cronograma del procés a Menorca i situació actual. A càrrec de M.Jesús Bagur, coordinadora AL21
10.45 a 11.15h Sostenibilitat i transversalitat a les administracions: el cas de l’Agenda Local 21:
Avançant cap a la sostenibilitat dels municipis: resultats i seguiment de les AL21 de Menorca. A càrrec de tècnics de Xarxa Balear de Sostenibilitat.
11.45 a 12.15h Sostenibilitat i transversalitat a les administracions: el cas de l’Agenda Local 21:
Anàlisis dels projectes no executats i àrees competents. Aspectes a tenir en compte a l’hora d’executar els nous Plans d’Acció. A càrrec de tècnics de Xarxa Balear de Sostenibilitat.
12.15 a 13.15h Treball en grup: Anàlisis dels nous Plans d’Acció Ambiental Municipals i definició de responsabilitats per tirar-los endavant
13.15 a 14h Posada en comú i debat final