Noticies:
Període per presentar suggerències per a la nova ordenança de fems de Maó
Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó estan treballant per redactar una ordenança municipal que reguli la gestió dels fems i la neteja urbana del municipi de Maó. Per tal de tenir en compte el màxim d’opinions possible, s’obre un període de
dos mesos per a la recepció de suggeriments.

Període per presentar suggerències per a la nova ordenança de fems de Maó

Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó estan treballant per redactar una ordenança municipal que reguli la gestió dels fems i la neteja urbana del municipi de Maó. Aquesta actuació està recollida en
el Pla d’Acció Ambiental municipal 2009-2012.
Aquesta ordenança ha d’incloure els drets i deures de la ciutadania per un bon
ús del servei de recollida de fems i neteja urbana, la descripció del servei
municipal per a la correcta gestió de les diferents fraccions de residus,
promoció de la recollida selectiva, tractament dels residus especials, comercials
i industrials, les infraccions sancionables, etc.
Per tal de tenir en compte el màxim d’opinions possible, s’obre un període de
dos mesos per a la recepció de suggeriments. Totes les propostes rebudes,
així com l’esborrany de l’ordenança, seran tractades en un taller de participació
ciutadana de l’Agenda Local 21.
Esperam la vostra col·laboració, ja sigui per e-mail a mediambient@ajmao.org
o mitjançant un escrit a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Maó, adreçat a Medi Ambient. En ambdós casos especifiqueu l’assumpte:
PROPOSTES ORDENANÇA FEMS