Noticies:

Any 2005 - 1a Convocatòria

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament
des Castell
Contractació d’un auxiliar administratiu per al seguiment del desenvolupament de l’AL21
Activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.
9.000,00 €
Ajuntament
d’Alaior
Estudi de l’enllumenat exterior del terme municipal d’Alaior
 
6.587,74 €
Ajuntament
d’Alaior
Estudi de soterrament de la línia telefònica a la plaça des Ramal 5.412,26 €
Ajuntament
des Migjorn
Campanya primaveral de recollida selectiva de restes de poda 3.306,26 €
Ajuntament
des Migjorn
Campanya de reducció de l’ús de bosses de plàstic i foment de l’ús de bosses compostables en els comerços 2.416,86 €
Ajuntament
de Ferreries
Construcció pipican
 
3.325,33 €
Ajuntament
de Ferreries
Enjardinament amb plantes autòctones 2.250,00 €
Ajuntament
de Ferreries
Adquisició de dos fanals fotovoltaics
 
5.074,67 €
Ajuntament 
de Ferreries
Campanya d’educació vial 1.350,00 €