Noticies:

Any 2005- 2a Convocatòria

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament
de Maó
 Contractació d’un tècnic de medi ambient
 
12.000 €
Ajuntament des Castell Conferència del responsable del Consorci de R.S.U sobre els envasos i fer visites guiades a la Planta de reciclatge de Maó
Activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.
435,16 €
Ajuntament des Castell Informació i publicitat de l’Agenda Local 21 2.021,73 €
Ajuntament des Castell Exposició de fotografies des de la postguerra fins als anys 60 i Conferència “Vida quotidiana d’aquella època” 77,85 €
Ajuntament des Castell Conferència de conscienciació dels ciutadans per l’adquisició d’hàbits respectuosos amb l’aigua 675 €
Ajuntament des Mercadal Estudi Enllumenat públic del terme municipal des Mercadal
 
7.288 €
Ajuntament des Mercadal Estudi d’abastament d’aigua als nuclis urbans des Mercadal, Fornells i Ses Salines 3.884 €
Ajuntament de Ciutadella Contractació d’un tècnic de medi ambient
 
9.000 €
Ajuntament de Ciutadella Campanya de divulgació sobre la recollida dels olis vegetals usats 3.000 €
Ajuntament de
Sant Lluís
Substitució de les claus de pas a Binibeca Vell
 
10.773,75 €