Noticies:

Any 2006

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament
de Maó
 Contractació d’un tècnic de medi ambient
 
7.168,33 € €
Ajuntament
des Castell
Formació medi ambient 486,75 €
Ajuntament
des Castell
Educació vial escolar del municipi 740,20 €
Ajuntament
des Castell
Enjardinament amb plantes autòctones 6.080,64 €
Ajuntament
des Castell
Sensibilització i conscienciació ambiental 2.433,58 €
Ajuntament de
Sant Lluís
Rellotges astronòmics
 
4.365 €
Ajuntament de
Sant Lluís
Adquisició contenidors de RSU 3.000 €
Ajuntament
d’Alaior
Campanya d’educació ambiental als escolars 4.875 €
Ajuntament
d’Alaior
Tríptic d’AL21 750 €
Ajuntament
d’Alaior
Col·locació de jardineres als contenidors 3.000 €
Ajuntament des
Mercadal
Campanya promoció bombetes baix consum 2.250 €
Ajuntament des
Mercadal          
Disseny cartells de platges 4.970,25 €
Ajuntament
des Mercadal
Instal·lació d’estalviadors d’aigua 1.471,85 €
Ajuntament
de Ciutadella
Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental sobre el procés d’AL21 12.000 €
Ajuntament
des Migjorn
Camí de Binigaus i des Migjorn a Ferreries 10.680,4 €
Ajuntament
de Ferreries
Campanya problemàtica cans
 
1.500 €
Ajuntament
de Ferreries
Papereres per a excrements de cans
 
1.500 €
Ajuntament
de Ferreries
Compendi normativa municipal mediambiental 1.800 €
Ajuntament
de Ferreries
Exposició de difusió de l’activitat del taller 900 €
Ajuntament
de Ferreries
Senyalització zona blava 300 €
Ajuntament
de Ferreries
Subvencions plaques solars 3.250 €