Noticies:

Any 2007

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament
de Maó
Edició de llibrets de bones pràctiques a l’Administració 1.200,00 €
Ajuntament
de Maó
Compra de kits reductors d’aigua, edició i impressió de les targetes per als kits reductors d’aigua 3.011,24 €
Ajuntament
de Maó
Instal·lació de cendrers per papereres 3.800,85 €
Ajuntament
de Maó
Dotació de contenidors de reciclatge als edificis municipals 600,00 €
Ajuntament
de Maó
 Impressió díptics camins rurals
 
 969,94 €
Ajuntament
des Castell
Impulsar campanyes a favor de mobilitat a peu i amb bicicleta
8.886,00 €
Ajuntament
de Sant Lluís
Programa per a la reducció de residus domèstics
 
9.661,60 €
Ajuntament
de Sant Lluís
Programa per a la reducció de l’ús del plàstic
 
939,60 €
Ajuntament d’Alaior Instal•lació de cendrers urbans al municipi 2.566,25 €
Ajuntament d’Alaior Repartiment de bombetes de baix consum
 
4.302,00 €
Ajuntament
des Mercadal
Campanya de sensibilització de residus
 
5.675,88 €
Ajuntament
des Mercadal
Edició guies ambientals 1.622,55 €
Ajuntament
des Mercadal
Repartiment de gots biodegradables durant les festes patronals 1.698,71 €
Ajuntament
de Ciutadella
Realitzar una campanya informativa sobre bones pràctiques ambientals en tots els àmbits 3.720,00 €
Ajuntament
de Ciutadella
Realitzar una campanya informativa sobre bones pràctiques ambientals al lloc de treball entre el personal municipal 4.194,00 €
Ajuntament
des Migjorn
Recuperació del camí de sa Vall
 
8.874,00 €
Ajuntament
de Ferreries
Potenciar la informació i difusió de les ordenances ambientals municipals entre la població 6.000,00 €
Ajuntament
de Ferreries
Repartiment de gots biodegradables durant les festes patronals 1.275,00 €
Ajuntament
de Ferreries
Disseny i edició d’un tríptic divulgatiu dels valors mediambientals del terme de Ferreries 3.162,45 €