Noticies:

Any 2008

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament de
Maó
Manteniment i recuperació de camins rurals
 
 12.000 €
Ajuntament des
Castell
Eficiència energètica a les instal·lacions municipals 2.375,75€
Ajuntament de
Sant Lluís
Remodelació de la rotonda de l’avinguda de la pau.
 
9.438,85 €
Ajuntament
des Mercadal
Compra i canvi de lluminàries

Millora gestió de residus

Mobilitat sostenible

Xerojardineria
12.000 €
Ajuntament de
Ciutadella
Adaptació a mobilitat reduïda.

Contenidors RS a platges urbanes
 
8.056,69 €
Ajuntament des
Migjorn
Limitar accés en barca
 
11.146,62€
Ajuntament de
Ferreries
Hortet ecològic

Campanya residus

Recerca fuites aigua

Reducció consum energia

Ordenació plaça Constitució

 
12.000 €
Ajuntament d’Alaior Regulació del fondeig d’embarcacions a les platges del municipi 9.473,96 €