Noticies:

Any 2009

Institució Títol del projecte Quantia atorgada
Ajuntament de Maó  Inclusió d’un carril bici al projecte de renovació i ampliació del carrrer J.A. Clavé.
 
 11.602,33 €
Ajuntament des Castell Millora visual del paisatge urbà amb ajardinament.

Educació, sensibiltzació i conscienciació ambiental.

Inversió en reparació de les infraestructues públiques en mal estat.

Inversió en reparació de les infraestructures públiques en mal estat i estalvi d’energia elèctrica.

Activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.
7.654,96 €
Ajuntament de Sant Lluís Programa per a la restauració i clausura d’abocadors incontrolats al terme municipal de Sant Lluís.
 
11.602,33 €
Ajuntament d’Alaior Impulsar una campanya de divulgació sobre la necessitat d’estalviar aigua. Repartir estalviadors d’aigua entre la població
 
4.575,54 €
Ajuntament des Mercadal Continuar implantant la xerojardineria en els espais verds municipals.

Recuperar camins i senders tradicionals, concretament el Camí dels Horts de Carbonell.

Peatonalitzar els casc antic del poble.

Instal·lar mesures d’estalvi energètic a les dependències i zones municipals.
 
9.877,33 €
Ajuntament de Ferreries Ús eficient de l’aigua a la platja de Cala Galdana.

Repartiment de bosses per separació de residus.

Parc de persones majors a la Glorieta dels Màrtirs.
 
11.602,33 €
Ajuntament des Migjorn
Gran
Millora de les instal•lacions d’enllunament públic a l’avinguda central de la urbanització Sant Tomas, sota criteris d’eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica.
 
11.602,33 €
Ajuntament de Ciutadella Donar a conèixer les diferents ordenances amb incidència en el medi ambient.

Estalvi i millora de la qualitat de l’aigua.

Instal·lació de més papereres per deposicions de cans.

Millorar la xarxa d’aparcaments de bicicletes a les platges urbanes.
 
7.974,73 €