Noticies:
Congrés Nacional de Medi Ambient, CONAMA 10, Cimera del Desenvolupament Sostenible. Madrid (22-26 novembre 2010)
Entre els dies 22 i 26 de novembre en el Palau Municipal de Congressos de Madrid, es celebrarà el 10è Congrés Nacional de Medi Ambient.

Congrés Nacional de Medi Ambient, CONAMA 10, Cimera del Desenvolupament Sostenible. Madrid (22-26 novembre 2010)

18 anys després del primer Congrés Internacional a Rio de Janeiro, es continua treballant pel Desenvolupament Sostenible.

Debats, activitats especials i sales dinàmiques sobre energia, qualitat ambiental, biodiversitat, societat, economia, aigua, urbanisme i edificació, tecnologia i innovació, territori i desenvolupament rural, mobilitat i transport.

22 a 26 de novembre de 2010
Madrid, Palau Municipal de Congressos (Avinguda Capital d’Espanya, s/n)


Programa