Noticies:
Informació pública del avant projecte de decret sobre la regulació de la Xarxa Balear de Sostenibilitat i la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.
S’ha publicat en el BOIB de dia 22 de juliol de 2010, l’informació pública de l’avant projecte de decret de referència.

Informació pública del avant projecte de decret sobre la regulació de la Xarxa Balear de Sostenibilitat i la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.

S’ha publicat en el BOIB de dia 22 de juliol de 2010, l’informació pública de l’avant projecte de decret de referència.

El text pot ser consultat a la seu de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a les delegacions de la mateixa Eivissa i Menorca i a la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

Es disposa d’un termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació per fer arribar les diferents al•legacions i suggeriments.
 


BOIB        Pàgina Web