Noticies:

Any 2010

Institució

Títol del projecte

Subvenció concedida

Ajuntament de Maó

Compra de 25 papereres per excrements de cans, amb dispensador de bosses

Compra de 25 contenidors de fems

10.000 €

Ajuntament des Castell

Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat

Crear xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi desplaçament a peu

Millorar la mobilitat de la ciutat

10.000 €

Ajuntament de Sant Lluís

Adquisició de biotrituradora per triturar poda i restes de jardineria que genera l'equip de la brigada municipal

10.000 €

Ajuntament d’Alaior

Alternatives d'oci per als joves/creació d'un espai jove

Habilitar el centre cultural de San Diego per fer-hi un auditori

10.000 €

Ajuntament des Mercadal

Canvi dels fluorescents existents per uns altres amb un millor rendiment luminotècnic a les dependències de la Policia en el Recinte Firal des Mercadal

Canvi de l'enllumenat a l'aparcament de via ronda i adquisició d'enllumenat nou de festes

Adquisició i instal·lació de material d'il·luminació a diferents punts des Mercadal.

10.000 €

Ajuntament de Ferreries

Recollida selectiva eficient

Campanya informativa sobre la problemàtica dels excrements de cans

Reparació i millora de la xarxa d'aigua municipal de Ferreries

Tallers del Dia de Medi Ambient

10.000 €

Ajuntament des Migjorn Gran

Dotació de serveis a la plaça Mestre Andreu Ferrer

10.000 €

Ajuntament de Ciutadella

Pla d'Acció de l'energia sostenible (PAES)

Redacció del projecte executiu d'una instal·lació solar fotovoltàica a la coberta del pavelló de 46 KW de potència

10.000 €